-10%

Тоталитаризмът – Хана Арент, Ерик Вьогелин, Реймон Арон

18.00 лв.

Автор : Ивайло Знеполски
Издателство : Сиела
ISBN : 9789542843795
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 296
Език : български

Описание

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
ВЪВЕДЕНИЕ
Тоталитаризмът като теория и проблемно поле
Първа част
ХАНА АРЕНТ
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОНЯТИЕ КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНАТА ТЕОРИЯ
Процеп между традицията и модерността
За същността на тоталитарната идеология
Тоталитарната организация  –  структура и организационни функции
Съблазняване и манипулиране  –  подчиняване на масите
Масовият терор.
Природата и принципите на действие на тоталитаризма
За същността на един „безпрецедентен режим“
Абсолютното зло.
Концентрационните лагери  –  експерименталната лаборатория на тоталитаризма
Спорът за „човешката природа“. Статутът на човека в модерния свят
Абсолютното зло и неговото банално всекидневно лице.
Проблемът за разпределяни на вината между системата и индивида
За метода на Хана Арент
Отново към въпроса за същността на тоталитаризма
Втора част
ЕРИК ВЬОГЕЛИН
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕЛИГИИ, ТОТАЛИТАРИЗМЪТ И КРИЗАТА НА МОДЕРНОСТТА
Тоталитаризъм и автокрация
За политическите репрезентации
или антропологичните корени на тоталитаризма
Политическите религии
Цивилизационните корени на тоталитаризма
Измамната трансцендентност на тоталитаризма
Или методът на „догмо-машината“
Тоталитаризмът и съучастничеството на обществото
Процес на общо морално деградиране
Тоталитаризмът и моралното пропадане на Църквата
Хитлер и германците
За аурата и функцията на тоталитарния вожд
Тоталитаризмът не е исторически неизбежен
Актуалността на тоталитарната заплаха
За методът на Вьогелин
За връзката между модерността и традицията
Ерик Вьогелин и Макс Вебер
Трета част
РЕЙМОН АРОН
ДА МИСЛИМ ЗАЕДНО ДЕМОКРАЦИЯТА И ТОТАЛИТАРИЗМА
ПОЛИТИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ НА ТОТАЛИТАРИЗМА СЛЕД СТАЛИН
За характера на светските религии
Политическата социология като педагогическа стратегия
Природата на тоталитаризма според структурния му модел
За природата на бюрократичния тоталитаризъм
Прагматизмът на идеологията  –
или идеологията като инструмент за действие в конкретни обстоятелства
Идеология и терор
Тоталитарната икономика или за „бюрократичния абсолютизъм“
Индустриално общество и тоталитарна държава
За промените в съветската система
Либералният песимизъм на Реймон Арон:
тоталитаризмът като постдемократичен феномен
Сянката на тоталитаризмът

Също може да ви хареса…