-10%

Трактат за задълженията

45.00 лв.

Автор : Робер –  Жозеф  Потие
Издателство : Сиби
ISBN : 978-619-226-265-5
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 500
Език : български
Код: 978-619-226-265-5 Категории: , ,

Описание

     Робер-Жозеф Потие е сред най-видните френски юристи за всички времена. Воден от интереса си към римското право, което през XVIII век стои в основата на действащия правопорядък в страната, Потие систематизира основните текстове на Дигестите на Юстиниан и ги издава в три тома под заглавието „Pandectæ Justinianeæ in novum ordinem digestæ“. През 1749 г. Луи XV го назначава за кралски професор по френско право в университета на Орлеан, където преподава до смъртта си през 1772 г. Плод на научните му интереси са множество трудове, като всеки от тях съдържа анализ на римското право в контекста на френските обичаи и европейската правна доктрина.
     Произведенията на Потие се превръщат в отправната точка за авторите на Френския граждански кодекс, които ги ползват при редакцията на отделните разпоредби. По този начин „Трактат за задълженията“ става една от основите, върху които е изградена романската правна култура, и е основополагащ за всяко задълбочено изследване в сферата на общата част на гражданското и облигационното право.
     В настоящото издание към двуезичния текст са приложени преводите на относимите текстове от Френския граждански кодекс – действащи и вече отменени, със съответните препратки към българското законодателство преди и след Втората световна война. Римскоправните източници са посочени чрез съвременните им означения и са отразени в справочен апарат след текста. Цитираните откъси на латински са преведени като интегрална част от текста, за да се улесни читателят и за да не се лишат тези, които не боравят с латински, от нито една идея или пример от този забележителен труд.

Също може да ви хареса…