-10%

ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ

18.00 лв.

Автор : Сезгин Бекир
Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов „
ISBN : 978-619-245-426-5
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 176
Език : български
Код: 978-619-245-426-5 Категории: ,

Описание

Настоящата книга представя кратък теоретичен обзор на теорията на транзакционния анализ и обединява изследвания, реализирани през последните няколко години, проучващи влиянието на функционалните его състояния и житейските позиции върху субективното усещане за кариерен успех. Целта е да се разкрият връзките между личностните конструкти, предложени в теорията на транзакционния анализ, с преживяването на успех в кариерата и избора на професия. Представени са основните конструкти за описание на структурата на личността, които определят нейното поведение и функциониране, включително и в работна среда. Разгледани са три от най-разпространените теоретични подхода за професионално ориентиране в детска и юношеска възраст, както и основните фактори, които оказват влияние върху избора на професия и кариера на юноши и млади хора. Анализирани са получените значими резултати от теоретична и приложна гледна точка, които са обобщени и систематизирани в два модела за професионално ориентиране и кариерно консултиране. Изведени са конкретни практически насоки за използване на четири адаптирани за български условия въпросника за изследване на его състоянията, житейските позиции, стила на работа и житейския сценарий, с което се утвърждава приложението на транзакционния анализ в организационна среда, професионално ориентиране и кариерно развитие.

Също може да ви хареса…