Три евхаристийни формуляра

0.00 лв.

Автор : Христо Андреев

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4857-3

Година : 2020

Корица : твърда

Страници : 210

Език : български

Налично за предварителни продажби

Описание

Книгата включва детайлен анализ и критично издание на текста на три божествени литургии: на св. Йоан Златоуст, на св. Василий Велики и на Преждеосвещените дарове според византийския ръкопис D. Gr. 143 (ff. 1r–35v, 48r–139v, 215r–v), датиран 1368 г., от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания ,,Проф. Иван Дуйчев” към Софийския университет.

Ръкописът, произхождащ от манастира ,,Св. Богородица Косиница”, има архетип, свързан с територии в Южна Италия или е формиран под южноиталийско влияние в контактните зони на запад/северозапад от Солун. В приложение са издадени молитвени текстове от същия ръкопис и разчитането на евхаристийния код според литургичните надписи от свитъците на архиереите, изобразени в църквата ,,Св. Богородица Перивлепта” в Охрид (1294/1295 г.).