Туристическа инфраструктура и суперструктура

23.90 лв.

Автор : Ваня Василева, Севджан Сабриева

Издателство : Химера

ISBN : 9786197218589

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 418

Език : български

Изчерпан

Описание

Туристите се отправят към атракции и забележителности, които удовлетворяват потребностите им от почивка, развлечение, опознаване на нови места и т.н. Туристическите ресурси обаче не разрешават техните основни нужди от почивка, сън, храна, както и необходимостта им от придвижване до съответните места. Тези основни потребности се удовлетворяват от материалната база на туризма. Макар обикновено да не са цел, без туристическата инфраструктура и суперструктура туристическото пътуване трудно би могло да се осъществи, а в редица случаи е дори невъзможно.

Освен че удовлетворява потребностите на туристите, материалната база е изключително важен, структуроопределящ елемент на туристическия бранш. Именно чрез нея се реализират значителна част от приходите на стопанския отрасъл туризъм. Качествената и достатъчна материална база може да привлича туристите, както и да пренасочва туристопотоците. Все по-често тя се изгражда специално за туристите и се превръща в туристическа атракция. Поради това не е пресилено да се твърди, че туристическата инфраструктура и суперструктура са фактори с първостепенно значение за туристическия бранш.

Настоящата книга представя туристическата инфраструктура и суперструктура в различните им аспекти. Структурирана е в шест глави, увод и заключение. Книгата „Туристическа инфраструктура и суперструктура“ разглежда проблематика, която е изключително слабо представена в българската литература. За първи път се прави изчерпателен регионален преглед за страната ни, както и за първи път се предлага сравнително изчерпателна характеристика на видовете туристическа инфраструктура и суперструктура. Често подценяваното териториалноустройствено планиране също е във фокуса на вниманието. Текстовете са онагледени и разширени със 136 изображения, 32 допълнителни текста с интересни факти, както и 53 таблици.

Увод
Теоретични основи на материалната база на туризма
Материална база на туризма – същност, особености и значение. Място на материалната база в системата на туризма
Инфраструктура и суперструктура – същност, значение и характеристики
Видове инфраструктура и суперструктура
Туристическа инфраструктура – същност, особености и значение
Туристическа суперструктура – същност, особености и значение
Фактори, определящи развитието на туристическата инфраструктура и суперструктура
Икономически аспекти на материалната база в туризма
Видове туристическа суперструктура и инфраструктура
Типология на туристическа суперструктура и инфраструктура
Хотелиерска суперструктура
Ресторантьорска суперструктура
Суперструктура за туроператорската и турагентската дейности в туризма
Транспортна инфраструктура и суперструктура
Суперструктура и инфраструктура за информационно обслужване на туристите
Търговски обекти
Други
Зелена инфраструктура
Инфраструктура и суперструктура за различните видове туризъм
Инфраструктура и суперструктура за морски туризъм
Инфраструктура и суперструктура за планински туризъм
Инфраструктура и суперструктура за специализирани видове туризъм
Суперструктура и инфраструктура за екотуризъм
Суперструктура и инфраструктура за ловен туризъм
Суперструктура и инфраструктура за винен туризъм
Суперструктура и инфраструктура за лечебен и SPA туризъм
Инфраструктура и суперструктура за спортен туризъм
Суперструктура за развлекателен туризъм
Суперструктура за културен туризъм
Суперструктура за делови туризъм
Териториалноустройствено планиране на материалната база на туризма
Принципи на териториалноустройственото планиране на туристическата материална база
Териториалноустройствено планиране на материалната база в различни видове територии
Туристически локализации
Рекреационно устройство на територията и зониране
Инфраструктура и суперструктура на българския туризъм
Възникване и развитие на туристическа инфраструктура и суперструктура на България
Нормативна рамка, регламентираща съвременната туристическата инфраструктура и суперструктура в България
Специфики на туристическата инфраструктура и суперструктура в Северозападния район за планиране
Специфики на туристическата инфраструктура и суперструктура в Северния централен район за планиране
Специфики на туристическата инфраструктура и суперструктура в Североизточния район за планиране
Специфики на туристическата инфраструктура и суперструктура в Югоизточния район за планиране
Специфики на туристическата инфраструктура и суперструктура в Южния централен район за планиране
Специфики на туристическата инфраструктура и суперструктура в Югозападния район за планиране
Съвременни тенденции и перспективи
Възможности за развитие на туристическата инфраструктура и суперструктура в България
Тенденции и перспективи за развитие на туристическата инфраструктура и суперструктура в света
Заключение
Приложения
Приложение 1: Туристически сдружения по райони в България
Приложение 2: Екопътеки в България по райони за планиране
Приложение 3: Пристанища по Българското Черноморие
Резюме
Анотация
Abstract
Литература