ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ В МАЛЬОВИШКИЯ ДЯЛ И УРДИНИЯ ЦИРКУС НА РИЛА

30.00 лв.

Автор : Младен Силвестриев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 9789540757186
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 151
Език : български

Изчерпан

Описание

Книгата е насочена към широкия кръг от читатели, които обичат природата и планинарството, и които искат още по-добре да опознаят високите планини на България. Текстът няма претенции за изчерпателност, но има за цел да направи нов поглед към маршрутите за планински пешеходен туризъм в северната част на Мальовишкия дял и Урдиния циркус, като разкрие произхода, особеностите и развитието на ландшафтите, през които те преминават. 
Съдържание
Списък на фигурите / 9
Списък на таблиците / 13
Списък на съкращенията / 14
УВОД / 15
ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ / 18
ГЛАВА I. 
ПРИРОДНО-ГЕОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД / 19
ГЛАВА II. 
МАРШРУТИ И ЛАНДШАФТИ, ПРЕЗ КОИТО СЕ ПРЕМИНАВА / 40
1. Хижа Мальовица – хижа Рилски езера (7,30 часа) / 45
2. Хижа Мальовица – хижа Рибни езера (9,30–10 часа) / 52
3. СТК „Мальовица“ – Йончево езеро – Поповокапски превал – Лопушки връх – 
връх Голям Мечит – хижа Мечит (8–9 часа) / 57
4. СТК „Мальовица“ – хижа Вада (около 2 часа) / 62
5. Яворова поляна – Раздела (4,30–5 часа) / 64
6. СТК „Мальовица“ – хижа Мальовица – Втора тераса – заслон Орловец – 
вр. Орловец – Петлите – СТК „Мальовица“ (8–9 часа) / 66
7. СТК „Мальовица“ – Йончево езеро – Страшното езеро – вр. Попова капа – 
Купените – х. Мальовица – СТК „Мальовица“ (9–10 часа) / 70
8. СТК „Мальовица“ – хижа Мальовица – Мальово поле – вр. Мальовица – 
Еленино езеро – Втора тераса – хижа Мальовица – 
СТК „Мальовица“ (7–8 часа) / 74
9. СТК „Мальовица“ – Яворова поляна – Зелени рид –
Западната част на Урдиия циркус – долината на р. Урдина –
СТК „Мальовица“ (9,30–10 часа) / 77
10. СТК „Мальовица“ – х. Мальовица – Еленино езеро – вр. Мальовица – 
вр. Голям Мермер – Източната част на Урдиния циркус – 
долината на р. Урдина – СТК „Мальовица“ (9,30–10 часа) / 82
ГЛАВА III. 
ОЦЕНКА НА МАРШРУТИТЕ / 86
1. Степен на трудност / 86
2. Степен на атрактивност / 95
3. Степен на ландшафтно разнообразие / 117
4. Степен на комплексен потенциал / 121
5. Анализ на резултатите / 123
Изводи и препоръки / 125
Заключение / 127
Използвана литература / 128
Интернет източници / 131
ПРИЛОЖЕНИЯ / 133

Също може да ви хареса…