-10%

Тъканите от дворцовата църква на столичния Търнов

45.00 лв.

Автор : Иван Чокоев

Издателство : Фабер

ISBN : 9786190012726

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 500

Език : български

Код: 9786190012726 Категории: , , ,

Описание

Добре известно е, че загубата на българската държавност в края на XIV в., а скоро след това и на самостоятелната църковна организация, довеждат до разпръскването и унищожаването на множество културни паметници. Все пак, малкото оцеляло от онова богатство, заедно с новопридобитите находки от разкопките, са дали една задоволителна основа за проучването на различни страни от живота по българските земи през Средновековието. От друга страна, е факт, че в голямата си част археологическите находки са от трайни материали, а сравнително малко от органичен произход. Голям шанс е, че сред съхраненото са и част от текстилните материали, открити в гробовете от дворцовата църква на Царевец през далечната 1951 г.

Запазените тъкани от дворцовата църква предоставят интересни данни за вложените материали, техниката на тъкане и везане, за бродираната украса, за някои конструктивни особености на облеклото, както и възможност да се направи опит за историческа интерпретация на получените резултати.

За цялостното изучаване на изключително богатите откъм информация текстилни материали от гробовете в дворцовата църква на Царевец във Велико Търново са привлечени както синхронните художествени изображения и писмени източници, така и резултатите от изследванията на други средновековни тъкани от археологически проучвания в България и бивши български земи, отличаващите се със своята богата сърмена украса. От друга страна изследването на би било стойностно и прецизно без съобразяването с публикуваните по света изследвания на средновековни текстилни материали и облекло.

Съдържание

Увод

Глава I. Гробовете в дворцовата църква

1. Дворцовата църква

2. Гробовете в дворцовата църква

3. Документация от разкопките

4. Установени текстилни материали

Глава II. Текстилните материали

Везани материали, придобити по археологически път от средновековните български земи

1. Текстилни материали от гроб №2

1.1. Тясна сърмена лента

2. Текстилни материали от гроб №3

2.1. Везба с двуглави орли

3. Текстилни материали от гроб №5

3.1. Везба с бисерен повлек

3.2. Копринен текстил в сплитка кепърна дамаска

3.3. Текстил с позлатени протеинови ивички

4. Текстилни материали от гроб №7

4.1. Златна везба

4.2. Текстил с позлатена сребърна сърма

4.3. Текстил с „предена” сърма от позлатен протеинов субстрат

4.4. Текстил от златен пояс

5. Текстилни материали, неопрелени по гробен произход

5.1. Везба с дребни орнаменти

5.2. Сърмени шнурове

5.3. Фрагменти от позлатена сребърна пластина с биерна украса

5.4. Бисерно струпване връху текстил

Глава III. Историческа интерпретация на резултатите от изследването на тъканите

1. Гроб №2

2. Гроб №3

3. Гроб №2

4. Гроб №5

Приложение 1. Дневник на разкопките на Царевец през 1951 г. (извадки)

Приложение 2. Експериментално установяване на дължината на заготовката за златни лентични за сърма

Литература

Списък на съкращенията

Textiles from the palace church of the capital city of Tarnov (Materials from the excavations in 1951)

Цветно приложение