-20%

Тълкуване в публичното право

19.20 лв.

Автор : проф. д-р Дарина Зиновиева

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542841876

Година : 2023

Корица : мека

Страници : 360

Език : български

 

Описание

В книгата са представени тълкувателните специфики в публичното право, проявени към настоящия момент в практиката на съдилищата у нас, в практиката на европейските и международни съдилища. Пояснени са оптималните методи на тълкуване във всеки отрасъл от публичното право, както и взаимовръзката им с административното право. Така напр. се разглеждат актуални въпроси при прилагане на принудителни административни мерки и конкуренцията с ограничаването правата на гражданите, представени са актуални тълкувания на Конституцията на РБългария по съществени въпроси в публичното право. Откроени са специфики при тълкуване Хартата за основните права и свободи, Европейската конвенция за правата на човека по актуални въпроси в публичното право. В третата част е направен както ретроспективен анализ на тълкуването в публичното право, така и анализ на проблеми от електронното правосъдие, информационните технологии и мястото им в тълкувателната дейност. С теоретико-практическата си насоченост, считаме, че книгата би могла да е от полза на практикуващи юристи, магистрати, органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и на научната общност.

За автора:

Дарина Зиновиева завършва „Право“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ с отличен успех. Професор е по административно право и процес. Специализира в Белгия, Англия, САЩ, Испания. Работи в Института за държавата и правото, БАН и в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Автор е на 13 монографии, сред които „Лицензионни административни актове“, „Компетентност на административните органи“, „Дискусионни тези в административното право и процес“, „Маловажен случай в административното наказване“, „Медицинско право“, „Правен режим на лечебните заведения“, „Правни и етични проблеми на трансплантацията“. От чуждестранните издания е автор на Administrative law in Bulgaria (Administrative law in the Balkans, CEDAM), International Encyclopaedia of Medical Law – Bulgaria (Kluwer); Patients’ Rights in the European Union – Bulgaria и др.

Заемала е длъжностите: ръководител катедра „Публичноправни науки“, декан на ЮФ в ПУ „П. Хилендарски“. Била е правен експерт към Комисията по здравеопазване в 39-ото Народно събрание, на НЗОК, министъра на здравеопазването; член на Етичната комисия по трансплантация към Министерския съвет. Била е експерт по законодателството към Министерския съвет, член на Правния съвет на Президента на РБългария, независим експерт към Европейската комисия, на Консултативния съвет по законодателството към 44-ото Народно събрание. Включена е в изданието на БАН от 2018 г. „Жените в историята на академичната наука в България“.