-10%

Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарски превод

27.00 лв.

Автор : Иван Илиев

Издателство : Издателски център „Боян Пенев“

ISBN : 978-954-509-580-1

Година : 2017

Корица : твърда

Страници : 628

Език : български с резюме на английски

 

Описание

Иван Илиев. Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарски превод

Увод

І. Св. Иполит Римски и неговото творчество във византийската и в славянската книжнина

І.1. Личността на св. Иполит Рилски

І.1.1. Жизнен път

І.1.2. Творчество

І.2. Старозаветната Книга на пророк Даниил — съдържание и значение

І.3. Същност и структура на Иполитовото тълкувание върху Книга на пророк Даниил

І.4. Тълкувание върху Книга на пророк Даниил на Иполит Римски във византийската и в славянската традиция

ІІ. Иполитовото тълкувание върху Книга на пророк Даниил: текстологическо проучване

ІІ.1. Източници

ІІ.1.1. Славянски преписи

ІІ.1.2. Гръцки преписи

ІІ.2. Взаимоотношение между славянските преписи

ІІ.3. Мястото на девтероканоничната книга за Сусана и двамата старци от гледна точка на текстологията

ІІ.4. Проблематика на стиховете от старозаветната Книга на пророк Даниил в ИТКПД

ІІ.5. Сравнително проучване на взаимоотношението между старобългарския превод и гръцкия първообраз

ІІІ. Особености на превода на Иполитовото тълкувание върху Книга на пророк Даниил

ІІІ.1. Лексикална вариативност при превода на ИТКПД

ІІІ.2. Някои характеристики на превода на ИТКПД

ІІІ.3. Лексеми с неславянски произход

ІІІ.4. Някои морфосинтактични особености

ІІІ.5. Hapax legomena

ІІІ.6. Редки лексеми в ИТКПД, характерни за определен кръг паметници

ІV. Рецепцията на Иполитовото тълкувание върху Книга на пророк Даниил през следващите векове

ІV.1. Текстове с името на Иполит Римски в старобългарската книжнина

ІV.1.1. Откъсите с името на Иполит Римски в Симеоновиясборник (Изборник от 1073 г.)

ІV.1.2. Откъсът с името на Иполит Римски в историко-апокалиптичната литература

ІV.2. Рецепцията на Иполитовото тълкувание в руската традиция XII—XIII век

ІV.2.1. Повест временных лет, трета редакция

ІV.2.2. Изборник от ХIII век (Q.п.І.18)

ІV.3. Рецепцията на Иполитовото тълкувание в руската традиция XV—XVII век

ІV.3.1. Ролята на митрополит Киприан за появата на ИТКПД през XV—XVII век

ІV.3.2. Иполитовото тълкувание в ръкопис Унд. 1, ХV век (ок. 1423 г.)

ІV.3.3. Хронографската палея и Иполитовото тълкувание

ІV.3.4. Иполитовото тълкувание в руските хронографи

ІV.3.5. Иполитовото тълкувание в Тихонравовия хронограф

ІV.3.6. Книга на пророк Даниил във Великите чети-минеи

ІV.3.7. Ръкопис от сбирката на Московската духовна академия № 217, ХVI век

ІV.3.8. Иполитовото тълкувание и старообрядческата традиция

ІV.4. Рецепцията на Иполитовото тълкувание в Галиция и Молдова през XVI-XVII век

ІV.4.1. Иполитовото тълкувание в ръкопис АП 138 от Национална научна библиотека в Лвив, ХVІ век

ІV.4.2. Иполитовото тълкувание в ръкопис от Букурещкия държавен архив №741, ХV—ХVI век

ІV.4.3. Иполитовото тълкувание в ръкопис от Националната библиотека във Варшава, № Акс. 2743, ХVI—ХVII век

Заключение

Библиография

Съкращения

Приложения

Издание на текста

Речник-индекс

Резюме на английски език