Търговски закон

13.90 лв.

Издателство : Сиби
ISBN : 978-619-226-262-4
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 496
Език : български

Описание

В новото издание на сборника са отразени измененията в Търговския закон, обнародвани в бр. 66 от 1 август 2023 г. на „Държавен вестник“.

Изданието включва Търговския закон и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и извлечения от закони, с които те са изменяни и допълвани, съдържащи допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.

В информационното приложение са поместени и данни за публикацията на актове на правото на Европейския съюз в областта на дружественото право, тълкувателни решения на ВС и ВКС, както и справочник за промените с информация за изменените разпоредби, обнародването и влизането им в сила.

Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания между разпоредби на закона и към други нормативни актове.

1. Търговски закон

2. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Информационно приложение
А. Актове на правото на Европейския съюз, цитирани в сборника (данни за публикацията)
Б. Извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
В. Тълкувателни решения
Г. Справочник на законите, с които е изменян и допълван Търговският закон

Също може да ви хареса…