Търговски закон

13.90 лв.

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-262-4

Година : 2024

Корица : мека

Страници : 496

Език : български

 

Описание

18. актуализирано издание
към 8 февруари 2024 г.

1. Търговски закон

2. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Информационно приложение
А. Актове на правото на Европейския съюз, цитирани в сборника (данни за публикацията)
Б. Извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
В. Тълкувателни решения
Г. Справочник на законите, с които е изменян и допълван Търговският закон