ТЪРГОВСКО ПРАВО. ОБЩА ЧАСТ

19.80 лв.

Автор : Ангел Калайджиев

Издателство : Труд и право

ISBN : 978-954-608-187-2

Година : 2015

Корица : мека

Страници : 344

Език : български

Код: 978-954-608-187-2 Категории: ,

Описание

Подробен систематичен коментар на правната уредба с анализ на актуалната съдебна практика по част първа на Търговския закон:

  • търговско право: понятие, принципи, история и съвременни тенденции;
  • търговец: понятие, видове;
  • търговско предприятие: характеристика, клон, търговска фирма, седалище и адрес, търговски книги;
  • търговски регистър: предназначение, правна уредба, понятие, принципи, производство по вписването;
  • търговско представителство: понятие, прокурист, търговски пълномощник, търговски помощник, търговски представител, търговски посредник.