-15%

Търговско право. Търговци (Седмо преработено и допълнено издание)

29.75 лв.

Автор : Поля Голева

Издателство : Нова звезда

ISBN : 978-619-198-070-3

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 528

Език : български

Изчерпан

Код: 978-619-198-070-3 Категории: ,

Описание

ГЛАВА ПЪРВА: ПОНЯТИЕ ЗА ТЪРГОВСКО ПРАВО (ТП) –   СТР. 11

ГЛАВА ВТОРА: ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ТП – СТР. 30

ГЛАВА ТРЕТА: ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – СТР. 90

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ (ЕТ) – ПОНЯТИЕ И ПРАВЕН РЕЖИМ – СТР. 108

ГЛАВА ПЕТА: ТЪРГОВЕЦ – ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СТР. 120

ГЛАВА ШЕСТА – СДРУЖЕНИЯТА В ТП – ВЪЗНИКВАНЕ И СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПРЕГЛЕД. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА – СТР. 131

ГЛАВА СЕДМА: СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО (СД) – СТР. 188

ГЛАВА ОСМА: КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО /КД/ – СТР. 203

ГЛАВА ДЕВЕТА: ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ООД/ – СТР. 209

ГЛАВА ДЕСЕТА: АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО /АД/ – СТР. 266

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА: ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ ОТ АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО – СТР. 337

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА: КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ /КДА/ – СТР. 377

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА: ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА – СТР. 385

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА: ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА – СТР. 391

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА: ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА – СТР. 472

ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА: ОБЕДИНЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА – СТР. 480

ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА: ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВО – СТР. 498

ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА: КООПЕРАЦИИ: СТР. 504

ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСЕТА: ЕВРОПЕЙСКО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО – СТР. 519