Търновската книжовна школа – пространства на паметта

60.00 лв.

Автор : Сборник

Издателство : Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“

ISBN : 978-619-208-181-2

Година : 2019

Корица : твърда

Страници : 704

Език : български

 

Описание

Търновската книжовна школа — пространства на паметта. Единадесети международен симпозиум, Велико търново, 26—29 октомври 2017 г. (Търновска книжовна школа. Том 11)
Съдържание

В. Гюзелев. Патриарх Евтимий Търновски (1375—1393) за смисъла и значението на историята

Литературознание

В. Грудков. Култът към св. Иван Рилски в търновската агиография

P. Gkoranis. Symbols: Deciphering their semantic and literal function in the “Life of the saints” by Euthymius of Tarnovo

В. Литвиненко, И. Грицевская. Триодные гомилии Псевдо-Афанасия Александрийского в новоизводных болгарский гомилиариях
V. Litvinenko, I. Gritsevskaya. Athanasius of Alexandria’s Triodion homilies in the 14th century Bulgarian homiliaries (summary)

А. Николова. „Изложение вкратце о православной вере Иоана Философа“ в сборници ХІV—ХVIIІ в.

К. Кабакчиев. Средновековният текст – проблем на нашето време

М. Полимирова. Сбирката от старопечатни книги на манастира „Света Троица“ в Ново село, град Априлци

Езикознание

С. Баталова. Катенните коментари на Св. Кирил Александрийски върху книга на пророк Исайя: преславското наследство в среднобългарска и руска редакция

И. Христова. Празникът Въведение Богородично в словата на Теофилакт Български и патриарх Евтимий Търновски

Й. Райнхарт. Чудото на Богородица с каещия се иконом Теофил от Адан (BHG 1319—1320, 1322) — среднобългарски превод от XIV век

В. Легких. Особая редакция службы Свт. Николаю в двух болгарских минея XIV век
V. Legkikh. The special version of the service to St. Nichilas of Myra in two Bulgarian menaions of 14th century (summary)

Т. Попова. О средневековых славянских переводах Лествицы Иоанна Синайского и их именованиях в научной литературе
T. Popova. About the Medieval Slavic translations of John Climacus’ Ladder and their names in the scholarly literature (summary)

У. Федер. Скалигеровият Патерик и двояката трансмисия на църковнославянските текстове

П. Петков. Славянският текст на постническите слова на св. Василий Велики

П. Пенкова. Към изворите на похвално слово за Светите Константин и Елена от Патриарх Евтимий

Т. Илиева. Към въпроса за словното богатство в произведенията на Патриарх Евтимий

М. Цибранска. За лексиката с чужд произход в оригиналното творчество на Патриарх Евтимий

К. Димитров. Причастията в дионисиевия превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст

Т. Илиева. Hapax Legomena в корпуса „За серафимите“ от книга „Маргарит“ на св. Йоан Златоуст в превод на Дионисий Дивни

М. Обретенова. Още за ролята на търновския книжовен език като класически

И. Марчевски. Старобългарският език като даденост

История, археология

Г. Ковачев. Света гора Сливенска и Света гора Атонска. За два сакрални района преди християнството

Г. Атанасов. Археологически свидетелства за проникването на Кирилометодиевото дело в Североизточна България

Д. Чешмеджиев. Рилската грамота на цар Йоан Шишман и някои проблеми на историята на Рилския манастир до XIV в.

А. Маркова. Мощи на светци, придобити по време на войните през Второто българско царство

М.Робов. Костен архиерейски жезъл от затворения комплекс при Църква №3 на Трапезица

М. Николов. Крепостта Русокастро в светлината на историческите от XII—XIV в.

И. Чокоев. Археологически данни за представителен неметализиран текстил от средновековните български земи — XIII—XIV век

Р. Комсалова. Търновски принцеси като иноземни владетелки

Л. Кръстев. Теодор Светослав — просопографски бележки за времето преди възцаряването му

М. Младенов. Цар Иван Александър и развоят на гражданската война във Византия през 1343—1344 г.

И. Иванов. Воините и въоръжението в миниатюрите от Лондонското четвероевангелие (BL ADD MS 39627)

Д. Лалчев. За покровителството на цар Йоан Александър към манастирите през ХІV в.

A. Uzelac. Downfall of the the kingdoms – Tatar and Bulgarians in the second half of the fourteenth century
А. Узелац. Залезът на двете царства – татари и българи през втората половина на XIV в. (резюме)

Д. Полывянний. Историческая память о Первом болгарском царстве в правление первых Асеней
D. Polyvyannyy. Historical memory on the First Bulgarian Tzardom in the reign of First Asenides (summary)

А. Добычина. Наследие Тырновской книжной школы и историческая память болгар о своем прошлом времен Первого болгарского царства в XV—XVI вв.
A. Dobychina. The heritage of Tarnovo literary school and the historical memory of Bulgarians about the past time of the First Bugarian Tzardom during the 15th—16th centuries (summary)

Б. Николова. Граматикът и неговият статус: монах, църковник или светско лице

А. Стамболийска. Женското монашество на Балканите от ХІV до края на ХVІII век

Философия, богословие, изкуствознание

А. Буюклиева. Идеите на исихазма, отразени в творчеството на Патриарх Евтимий

И. Илиев. Изразните средства на исихастката апофатичност като отражение на древни мословни модели

В. Мичева. Концептът воля в оригиналните произведения на Патриарх Евтимий

З. Ждраков, П. Орфеев. Ктиторският портрет на митрополит Игнатий и Христовата генеалогия в катедралната църква на Търново Св. Първоапостоло Петър и Павел

Л. Стефанова. Образно-символни представи от ареопагитските трактати в художествените модели на търновската средновековна живопис

П. Събев. Зографи от Бока-Которската школа и техните икони (XVIII—XIХ век)

Р. Тодорова. Търновското влияние в една икона „Св. св. Кирил и Методий“ на Никола Василев от Шумен