Търновските царе: инсигнии, церемонии, дворец

20.00 лв.

Автор : Мария Долмова – Лукановска

Издателство : Фабер

ISBN : 978-954-400-419-4

Година : 2011

Корица : мека

Страници : 256

Език : български

Изчерпан

Описание

Съдържание

Предговор

Глава първа. Състояние на проучванията

Глава втора. Извори за царските инсигнии и церемонии

А. Писмени извори

Б. Художествени извори

В. Нумизматика и сфрагистика

Инсигниите като владетелски отличия

Глава трета. Видове инсигнии

А. Основни инсигнии

Б. Допълнителни инсигнии

Глава четвърта. Изработка на инсигнии

А. Скъпоценни метали. Рудодобив

Б. Перли и скъпоценни камъни. Обработка

В. Тъкани за костюми и декорация

Г. Златарско производство. Работилници

Д. Изработка на знамена-инсигнии

Церемонии и празненства

Глава пета. Държавни (царски) церемонии

А. Интронизации

Б. Приеми (аудиенции)

В. Удостоявания със сан от владетеля

Г. Триумфи (победни шествия)

Глава шеста. Лични (царски) церемонии

А. Сватби

Б. Погребения

В. Слова и възхвали към владетеля

Глава седма. Църковни празници и церемонии с владетелско участие

А. Календарни празници

Б. Пренасяне на свети мощи

В. Събори

Г. Избор на патриарх. Интронизация

Дворецът и царските църкви

Глава осма. Церемониите и сцената на тяхното провеждане

А. Дворецът на търновските царе

Б. Царските църкви на Търново

Заключение

Резюме

Тырновские цари (монархи) — на руски език

Les rois de Tarnovo — на френски език

The Turnovo kings — на английски език

Списък на образите

Съкращения