Увод в дискретната математика

20.00 лв.

Автор : Красимир Манев
Издателство : КЛМН
ISBN : 9789545351365
Година : 2012
Корица : мека
Страници : 364
Език : български

Описание

Материалът в тази книга се основава на лекциите, четени от автора във Факултета по математика и информатика на Софийския университет и Великотърновския университет. Добавени са избрани глави от алгебрата, комбинаториката и теорията на вероятностите, за да се покрие и курсът по Дискретни математически структури, който авторът чете в Департамента по компютърни науки на Нов български университет, София.
Дискретната математика е доста голяма и не съвсем ясно очертана съвкупност от математически теории. Обстойното изложение на всяка от тези теории трябва да бъде обект на отделна книга (или няколко книги). Затова целта на настоящото издание е да запознае читателя с най-важните понятия и резултати, необходими за навлизането в областта и изграждане на навици за самостоятелно изучаване на многобройните й специфични направления. Специално внимание се отделя на техниката на доказателство, базирана на конструиране на обектите и показване на наличието на исканите свойства.
Книгата е предназначена да обезпечи базов курс по дискретна математика за университетските специалности Математика, Информатика, Приложна математика.

Също може да ви хареса…