Украинско-български речник / Українсько-болгарський словник

30.00 лв.

Автор : Пенка Кънева

Издателство : ИК Синева

ISBN : 9786197086027

Година : 2013

Корица : мека

Страници : 544

Език : български

Описание

„Предлаганият украинско-български речник е с ясна практична насоченост. Той има за цел да подпомогне всички хора – студенти, лексиколози, етнографи, дори биолози, зоолози – с интерес към украинистиката, към живота и историята на украинския народ, към неговите нрави, вярвания, митология, занаяти, бит, междуличностни, както и семейни отношения, и към богатата му и разнообразна природа. За основа на речника е използван предимно „Словарь української мови“ под редакцията и решаващото участие на големия украински лексикограф и етнограф Борис Гринченко. Речникът за пръв път е издаден през 1907 г. Правени са опити много пъти да бъде променян (под идеологически натиск най-вече), но и до днес той е издаван и преиздаван, търсен е в първоначалния си вид – заради изключителното си лексикално и фразеологично богатство, заради информацията, засягаща бита и душевността на украинския народ, както и неговата история. В дългогодишната си преводаческа практика съм разчитала предимно на великолепната информация, предоставяна от тъй наречения „Речник на Гринченко“ и той всеки път е отговарял най-блестящо на очакванията ми. Големият интерес към този речник, проявяван от много поредни поколения ползватели, е ярко доказателство за фундаменталното му непреходно значение.

В настоящия речник съм се стремила да вместя в стегнат вид голяма част от изворната, същностната, съкровената и неизменяща се украинска лексика и да прибавя към нея предоставяната от Борис Гринченко допълнителна информация, както и част от илюстративните фрази и изречения, отразяващи мъдростта и светогледа на украинския народ. Вниманието ми към най-съществената част на украинския език, към неговото ядро, стана причина да оставя настрани цялата международна лексика, техническата и научната терминология, думите за нововъзникнали понятия и предмети.“
Пенка Кънева