-10%

Украси и гримаси . Мода и модерност в българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век

21.60 лв.

Автор : Надежда Стоянова
Издателство : Парадигма
ISBN : 978-954-326-480-3
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 378
Език : български

Описание

Това е книга не за модните вещи на човека от междувоенните години, а за волята му да конструира и усъвършенства себе си, за неговите успешни или неуспешни опити да се утвърди като модерен субект чрез модния образ и жест. Разглеждат се български литературни интерпретации на Париж, кабарето, карнавала. Поставя се въпросът за художественото присъствие на денди, танцуващия човек и скучаещия човек. Изследването стъпва на широк набор от текстове, принадлежащи както на „високата“, така и на популярната българска литература от 20-те и 30-те години на ХХ век.


Д-р Надежда Стоянова
 е преподавател по българска литература в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на монографията „Възходът на слънчогледите. Българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век: опити с времето“ (2015), на литературоведски статии и студии, публикувани в специализирания научен печат. Част е от редакционния екип на сп. „Филологически форум“.

Съдържание
ВЪВЕДЕНИЕ  /9

ПЪРВА ЧАСТ
МОДАТА: КУЛТУРНОИСТ ОРИЧЕСКИ РАКУРСИ И КРИТИЧЕСКИ ПРОЧИТИ

ПЪРВА ГЛАВА: „Бодлеровият костюм“ на българската междувоенна литература /23
Художник на самия себе си  /26
Мода, модерност и модернизъм  /30
Модата и времето  /31
Модата като революция  /33
Модата и градът  /37
Модата и модерната субективност  /39
Модата е универсална  /43
Български вариации: модата като опит с ефимерното  /47
Български вариации: модата като шаблон и клише  /64
Опасност от шаблона  /67
„Опасност от изкуството“  /71
Съвременни български рефлексии  /75

ВТОРА ГЛАВА: Модни журнали, модерни силуети  /81
Нужна ли е модата?  /86
„За“ и „против“ модата. Полемични гласове по страниците на „Вестник на жената“  /93
Модни журнали от 20-те и 30-те: еклектика и шаблон  /104
Модни тенденции и фигури на модерното  /108
„В Париж и в София се обличат еднакво…“  /110
Култ към младостта  /113
„Тънката линия“  /115
„À la garçonne“  /117
„Фусти до колене, прекалени деколтета и полупрозрачни платове“  /119
Египтомания  /121
„Родното“ е модно  /125
„Красотата е победа, оръжието – пудрата“  /130
Карнавални костюми  /133

ВТОРА ЧАСТ
МОДАТА: ЛИТЕРАТУРНИ РЕФЛЕКСИИ

ТРЕТА ГЛАВА: Модерният Париж и културата на ефимерното  /141
Парижки фрагменти  /143
Париж отвъд своето и чуждото  /148
Париж е винаги „нов“. Лирически образи на града  /152
Париж е непрочетена книга. Текстовете на Константин Константинов  /163
Париж e театър. Разказите на Константин Константинов  /168
Духът на „Гран Гиньол“. Разказите на Николай Райнов  /173
Париж е гробищен парк. Книгата на Петър Осоговец  /184

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА: Градът на куклите  /191
Кабарето  /192
Кабарето като моден и/или модерен топос  /194
Игри на кукли  /197
Варварски игри  /199
Игри на пола  /202
Карнавалът  /206
Танцът на мъртъвците  /210
Танцът на маските  /212

ПЕТА ГЛАВА: Модни и/или модерни герои  /217
Денди  /219
Декадентът  /223
Контето  /225
Дилетантът  /226
Танцуващият човек  /232
Динамичният човек  /234
Страстният моден танцьор  /240
Танцът на марионетките  /245
Скучаещият човек  /249
Скуката като „сляпо огледало“  /252
Скуката като алтерего  /256

ШЕСТА ГЛАВА: Смешните моди в делника 
 /261
Функции на смешното в делника  /263
Мижитурки, тарикати и клюкарки  /266
мода на срещите  /272
До Долну Потуранци и назад, или за модата на туризма  /276
„Блак-Ботон“, или за модата на салонните забави  /278
„Да бъдеш или да не бъдеш, с чесън или без чесън“, или за модата на вегетарианството  /281

СЕДМА ГЛАВА: Хуморески и преструвки 
 /289
Пародийните дрехи на българския модернизъм  /.290
„Кубистичните тигри“ на Гео Милев  /292
Гео в „Българан“  /.295
Колко небеса има българската литература?  /299
„Денди е по чорапи“  /303
Литературната „конфекция“ на 20-те и 30-те години на ХХ век  /309
Културата на панаира и „изкуството“ на песнопойците  /312
Културата на кабарето и изкуството на „куплетистите“  /322

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ  /331

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА  /333

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1: В. Жената и модата  /355
Приложение 2: Модни журнали. Корици  /357
Приложение 3: Танц и стил. Чавдар Мутафов за Валерия Кратина и Тамара Карсавина  /363
Приложение 4: Квинтесенция на Експресионо-футуризма (философична амалгама)  /369
Приложение 5: Глан. Небето. (Естето-критична фантазия по Гео Милев)  /371
Приложение 6: Анонимен. В кабарето  /373
Adornments and Grimaces. Fashion and Modernity in Bulgarian literature of the 1920s and 1930s. (Abstract)  /375

Също може да ви хареса…