-10%

Очаквайте/Управление на европейските граници

18.00 лв.

Автор : Иван Лолев
Издателство : Парадигма
ISBN : 978-954-326-347-9
Година : 2018
Корица : мека
Страници : 360
Език : български

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на най-често използваните съкращения
Увод

Глава първа
Европейска интеграция и европейска (не)сигурност

§1. Европейската модерност – геополитически императив на противоборството между Изтока и Запада
§ 2. Пространства и граници в Европа след Втората световна война
§ 3. Аспекти от системата за административен контрол на модерната държава
Обобщени изводи от Глава първа

Глава втора
Теоретични и правни аспекти на съвместния контрол на границите на ЕС

§ 1. Визията за свобода и сигурност в Правото на ЕС от Шенген – правни актове и основни понятия
§ 2. Същност и модели на съвместен граничен контрол
§ 3. Модели на контрол на външни граници
Обобщени изводи от Глава втора

Глава трета
Шенгенски модел на гранична сигурност

§ 1. Визия за сигурност на границите на ЕС
§ 2. Управление на европейските граници. Европейска агенция за гранична и брегова охрана
§ 3. Теоретичен модел на интегрирано управление на границите на ЕС и Шенген
§ 4 Интегрирано управление на българската държавна граница
Обобщени изводи от Глава трета

Заключение
Библиография
Списък на приложенията

Също може да ви хареса…