Управление на книготърговията

12.00 лв.

Автор : Ангел Манчев

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540737539

Година : 2014

Корица : мека

Страници : 192

Език : български

Код: 9789540737539 Категории: ,

Описание

В книгата са разгледани основните въпроси от теорията на мениджмънта и са представени най-новите научни постижения в тази сфера, в контекста на книгоиздателските процеси. Предложен е ретроспективен анализ на формирането на управлението като научен подход.
Спецификата на управленските функции като: планиране, организационно проектиране, мотивиране, контрол, управление на информацията, технология на вземане на решенията, управление на персонала и др., са представени в рамките на концепцията за стратегическия мениджмънт.

Отделено е специално място на книготърговията като специфичен раздел от общата търговия и са проследени характеристиките на пазара, организацията на книготърговската дейност и наличната нормативна уредба. Макар и фокусирана върху характерните особености на конкретната търговска област, настоящата теория може да се използва и от други професионалисти, студенти и специалисти по книгоиздаване и библиотекознание, както и за придобиване на фундаментални знания по основи на управлението, маркетинг, търговия и т.н.
Наред с това са и изискванията към управленските кадри за наличие на специализирани умения за „изследване“ на външната и вътрешната среда и познаване на методите за вземане на решения в областта на стратегическото планиране, маркетинга, организационните процеси и технологии. Стереотипите от миналото бяха буквално „пометени“ от по-новото поколение мениджъри, така средната възраст на ръководния персонал на много от книготърговските фирми и рязко спадна. Привличането на млади, високообразовани и перспективни кадри, формирането и развитието на техните способности, се превърна в мощен източник на печалба за книготърговската фирма и надежден и ефективен инструмент в конкурентната борба.

В структурата на изложението на книгата са включени общотеоритичните основи на управлението и спецификата му в книготърговията, както и ретроспективен анализ на формирането на управлението като научен подход. Спецификата на управленски функции – планиране, организационно проектиране, мотивиране, контрол, управление на информацията, технологията на вземане на решения, въпросите, свързани управлението на персонала в книготърговията, в т. ч. вземане на решения в областта на наемането, адаптация, оценка, обучение и контрол.