Управление на организациите. Учебник и работна тетрадка

25.00 лв.

Автор : Цветан Давидков

Издателство : София

ISBN : 1311-0772

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 392

Език : български

Описание

В широкия смисъл на думата всяка човешка дейност може да се интерпретира като управление, защото е насочена към постигане на целите на определени социални системи.
Като следваме избрания подход – да дефинираме управлението като вид човешка дейност, изложението по-нататък ще се съобрази със следната логика:
• Първоначално ще изброим и опишем основните понятия, чрез които се описва човешката дейност изобщо (коя да е човешка дейност);
• Въз основа на изграденото общо разбиране на тези понятия, ще се запитаме: как можем да ги използваме за описание и обяснение на управлението като човешка дейност.
Учебникът прави обобщение на разнообразните определения на понятието като изгражда цялостен и съдържателен образ на управлението като часто от човешката среда.