-10%

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА НЕБАНКОВИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ. ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ

18.00 лв.

Автор : Надя Велинова-Соколова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5673-8
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 144
Език : български
Код: 978-954-07-5673-8 Категории: ,

Описание

Доц. д-р Надя Велинова-Соколова е преподавател в катедра „Финанси и счетоводство“ към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Получава образованието си в Университета за национално и световно стопанство – бакалавърска и магистърска степен. През 2004 г. защитава докторска дисертация в областта на деривативните финансови инструменти. Чете лекции на английски език по дисциплините „Капиталови пазари, деривати и управление на риска“, „Въведение в данъчното облагане“, „Финансово счетоводство и анализ“, „Управленско счетоводство“, както и на български език по „Деривативни финансови инструменти“, „Застраховане“, „Застраховане – управление на риска и актюерски практики“, „Счетоводство на застрахователните и осигурителните предприятия“, „Счетоводство и финанси за мениджъри“ и „Практически курс по финанси и счетоводство“ в бакалавърските и магистърските програми в Стопанския факултет на Софийския университет. Участва в национални и международни научноизследователски проекти, свързани с обучението по финанси и оценка на риска. Научните ѝ интереси са в областта на счетоводното отчитане и анализа на финансови инструменти, на оценката и анализа на деривативните финансови инструменти, на дейността на небанковите финансови институции, развитието на портфейлната теория, както и на анализа и оценката на риска.
В учебника „Управление на риска на небанковите финансови институции. Теоретични постановки“ са представени основните характеристики на участниците на небанковия финансов сектор, както и най-новите моменти на управлението на риска в небанковата финансова сфера. Целта е учащите се да се запознаят с теоретичните аспекти на риска, неговия анализ и управление в областта на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар. 
Учебникът е структуриран в три глави. Първата е посветена на характеристиката на риска и на неговите класификации. Втората глава представя теоретичните постановки на етапите, техниките и моделите за управление на риска. Поставен е акцент на стандартите и регулациите за риска и неговото управление. В третата глава са описани характеристиките на небанковия финансов пазар, както и неговите участници. Тя показва и специфичните особености на управлението на риска на капиталовия, застрахователния и на пазара на допълнително пенсионно осигуряване. В края на всяка глава са посочени въпроси за самооценка, с които читателите могат да проверят своите знания. Изданието ще бъде полезно както за студенти, ученици и начинаещи инвеститори, така и за всички, които се интересуват от спецификите на небанковия финансов пазар, оценката, анализа и управлението на риска.

Също може да ви хареса…