-10%

Урбанизацията в българските земи под османска власт през XIX век (до 1878 г.)

31.50 лв.

Автор : Венцислав Мучинов
Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов „
ISBN : 978-619-245-420-3
Година : 2024
Корица : твърда
Страници : 352
Език : български

Описание

 Под урбанизация в специализираната литература се разбира процесът на нарастване на броя и големината на градовете и повишаване на ролята им във всички сфери на обществения живот. Този процес се характеризира с концентрацията на все по-голям дял от населението в градовете (особено в големите градски центрове) и същевременно — приобщаване на все по-голяма част от хората към градския начин на живот, мислене и поведение. Деветнадесети век е ключов за развитието на урбанизационния процес в европейските страни и САЩ, тъй като през това столетие вследствие на икономическия растеж (породен най-вече от индустриализацията и от увеличаването на производителността на селското стопанство) настъпва значително нарастване на нивата на урбанизация. Към 1800 г. едва 10,7 % от населението на Европа и Северна Америка живее в градовете с над 5000 жители, докато към края на XIX в. делът на населението, обитаващо тези селища, вече надхвърля 30 %. На практика именно през периода от началото на XIX в. до Първата световна война се формира съвременната градска система на европейските страни и САЩ посредством разрастването на съществуващите градски центрове и появата на голям брой нови градове.

Също може да ви хареса…