-10%

Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България

13.50 лв.

Автор : Ивайло Василев

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5176-4

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 182

Език : български

Код: 978-954-07-5176-4 Категории: , ,

Описание

Ивайло Василев е роден в гр. Дупница. Завършил е българска филология и право в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2014 г. защитава дисертационен труд и придобива образователната и научна степен доктор по „Наказателен процес“. Има публикации в специализирания печат в област та на наказателното право и процес, както и по въпросите, свързани с установяването и отнемането на незаконно придобито имущество.

Прокурор е от 1995-та година. Участвал е в работната група по изработването на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. Редактор е на книгата „Борбата срещу организираната престъпност в Италия“, съдържаща статии от водещи италиански магистрати и учени по проблемите на организираната престъпност. Носител е на награда на името на италианския магистрат Джовани Фалконе.