УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА – ЧАСТ І

8.50 лв.

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-112-2

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 176

Език : български

Код: 978-619-226-112-2 Категории: ,

Описание

Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията. В сборника е включена Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии, която определя правилата и нормативите за устройство на територията, както и нормативите за необходимата земя при застрояване с оглед ефективното използване на териториите и поддържането на природното равновесие.

Поместена е и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове заедно с приложенията към нея – изисквания към съдържанието и оформянето на графичните материали към проектните части, изисквания за изобразяването на графичните елементи на територията към видовете устройствени планове, илюстрации на части от устройствени планове от различен тип.