Участие на жени в терористична дейност

22.00 лв.

Автор : Веселина Тепавичарова
Издателство : Парадигма
ISBN : 978-954-326-479-7
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 352
Език : български
Код: 978-954-326-479-7 Категории: , , ,

Описание

Един от най-често използваните терористични методи в днешно време е самоубийственият тероризъм, който се превръща във феномен. Женското участие в терористичните организации вече не е прецедент. Връзката между жените, равенството, тероризма и насилието, като средство за осъществяване на цели, стои в основата на философията на феномена тероризъм. Женският самоубийствен тероризъм е сравнително нова и недостатъчно изследвана форма на насилие с тенденция към прогресивно разширяване на женското присъствие в различните терористични организации през последните години.

Веселина Тепавичарова е родена през 1989 г. в град Карлово. Завършва International University College по програма на University of Portsmouth със специалност „Bachelor of Arts in Business Administration“. Придобива магистърска степен на образование в Нов български университет със специалност „Противодействие на престъпността и тероризма“. Дипломира се в Академия на Министерство на Вътрешните работи по магистърска програма „Защита на националната сигурност”. До настоящия момент е докторант по направление „Национална сигурност“ в катедра „Сигурност и граничен контрол“ към факултет „Полиция“ при Академия на МВР.
От 2013 г. е служител в Национална служба за охрана. Автор е на научни публикации в наши и чуждестранни издания, свързани със защита на националната сигурност и противодействието на тероризма, в частност участието на жени в терористична дейност.

 

Съдържание
СПИСЪК С ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ПРЕДГОВОР

ГЛАВА ПЪРВА
Теоретични и правни аспекти на женския тероризъм

§ 1. Теоретични аспекти
1.1. Генезис на тероризма
1.2. Класификация на тероризма като вид престъпна дейност
§ 2. Правна регламентация и ръководни документи
2.1. Международни правни актове
2.2. Европейски правни актове
2.3. Национално законодателство
Изводи от първа глава

ГЛАВА ВТОРА
Ролята на жените в терористичната организация

§ 1. Характеристики на ролята на жените в терористичната дейност
1.1. Дефиниция на социологическия феномен
1.2. Личностни и социологически характеристики
1.3. Основни психологически характеристики
1.4. Мотивация и цели
§ 2. Фактори, влияещи на участието на жени в терористична дейност
2.1.Биографични данни за индивидуална промяна
2.2. Двойният стандарт в тероризма
Изводи от втора глава

ГЛАВА ТРЕТА
Религията във време на заплаха от тероризъм   

§ 1. Миротворчеството и предизвикателството на насилието в световните религии
1.1. Насилието в юдаизма
1.2. Насилието в християнската религия
1.3. Насилието в исляма
§ 2. Ролята на жената в обществото според исляма
2.1. Образа на жената в социокултурната проблематика на исляма
2.2. Мястото и мисията на жената според исляма
Изводи от трета глава

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Противодействие на участието на жени в терористична дейност

§1. Алтернативни политики, подходи и форми за противодействие на участието на жени в терористична дейност
§ 2. Разбиране и адаптиране към средата на заплахата
§ 3. Анализ на позитивното и потенциалното злонамерено използване на технологиите
§ 4. Разбиране на ролята на пола при противодействие на тероризма
4.1. Ефективна превенция и мерки за реагиране
4.2. Източници и механизми на финансиране
4.3. Граничен контрол
Изводи от четвърта глава

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теоретични и правни изводи и предложения
Организационни изводи и предложения

НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЯ

Също може да ви хареса…