-10%

Учебник по медицина на бедствените ситуации

27.00 лв.

Автор : Камен Канев и колектив

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4358-5

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 672

Език : български

Код: 978-954-07-4358-5 Категории: ,

Описание

Най-подробният учебник по МБС, одобрен за студентите по медицина.
Съдържание:

Предговор
Най-често използвани съкращения
Легенда

ЧАСТ ПЪРВА
БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ, ЗАЩИТА И МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Глава първа
– Обща характеристика на бедствените ситуации

Глава втора
– Защита на населението

Глава трета
– Медицинско осигуряване при бедствените ситуации

Глава четвърта
– Характеристика на медицинските загуби и особености на лечебно-евакуационното осигуряване в огнище на при бедствените ситуации

ЧАСТ ВТОРА

ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ

Глава първа
– Характеристика на огнище на поразяване при природни бедствия
– Огнище на поразяване при бури, урагани и циклони
– Огнище на поразяване при наводнения и засушавания
– Огнище на поразяване при земетресения
– Огнище на поразяване при вулканична активност
– Огнище на поразяване при космически катастрофи

Глава втора
– Характеристика на огнище на поразяване при антропогенни катастрофи. Бойни отровни вещества (БОВ)
– Високотоксични промишлени отровни вещества
– Характеристика на огнище на поразяване при ядрен взрив
– Характеристика на огнище на поразяване при ядрени аварии
– Физични основи на йонизиращата радиация
– Естествен радиационен фон. Техногенни източници на радиация
– Радиационна защита при медицинско облъчване
– Биологично действие на йонизиращата радиация
– Токсикология на радиационните вещества
– Радиационни увреждания
– Характеристика на транспортните катастрофи
– Огнищи на поразяаване при пожари и взривове
– Организация на хигиенно-противоепидемичното осигуряване при бедствени ситуации

Приложение 1.
Приложение 2.