-10%

Учебник по руски език за българи Экспресс.Ру, ниво А1 – А2

27.00 лв.

Автор : Лиана Гочева

Издателство : Колибри

ISBN : 978-619-02-0858-7

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 312

Език : български

Код: 978-619-02-0858-7 Категории: ,

Описание

Защо да избереш Экспресс.ру – русский язык легко и быстро?

Защото ще напредваш наистина л е с н о и б ъ р з о

Защото е написан специално з а б ъ л г а р и:

– отчита „опасните” прилики и разлики в граматиката и лексиката на двата езика

– предотвратява типични за българите грешки при изучаване на руски език

Защото започваш да г о в о р и ш още от първите уроци

Защото започваш да р а з б и р а ш още от първите уроци

Защото освен базовата, усвояваш веднага най-новата разговорна лексика

Защото уроците са построени така, че да следваш своето лично темпо

Учебната система е с изключително к о м у н и к а т и в н а насоченост още от първoто ниво на обучение.

Водещо начало имат речевите намерения (как сказать по-русски…)

Лексиката е представена в рубриките „По-русски говорят так…” (различната съчетаемост в двата езика, идиоматични изрази), „Твой словарь” (лексиката към текстовете в урока) и в тематични речници.

Граматиката има с и с т е м е н, но подчинен, о б с л у ж в а щ характер, и се поднася и изучава като инструмент за пораждане и разбиране на текст.

Представена е в рубриките

– „Грамматика в помощь тебе” (нов материал)

– „Вспоминаем то, что знаем” (преговор и надграждане)

– „Его величество глагол” (спрежение, особености, времена)

Езиковата система Экспресс.ру – русский язык легко и быстро

е предназначен за ниво А1 – А2 и за ниво В1 – В2 според европейската езикова рамка за руски език и е съобразен с програмата на МОН за съответните нива. Състои се от два учебника и тетрадка за ниво В1- В2.

Системата е предназначена за ученици, курсисти, студенти, може да се ползва и като самоучител, както и за получаване на сертификат.

Също може да ви хареса…