-10%

Учебник по търговско право/ЧАСТ ВТОРА. ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

32.40 лв.

Автор : проф. д-р Огнян ГЕРДЖИКОВ

Издателство : ИК“Труд и право“

ISBN : 978-954-608-302-9

Година : 2022

Корица : мека

Страници : 568

Език : български

 

Описание

Учебникът представя цялостно и изчерпателно правната материя на търговските сделки. Последователно са разгледани общата правна уредба, сключването, изпълнението и неизпълнението на търговските сделки, търговските обезпечения и прехвърлянето на права. Представени са с тяхната специфика отделните видове търговски сделки – търговската продажба, договорът за лизинг, комисионният и спедиционният договор, договорът за превоз, застраховането, договорът за текуща сметка, банковите сделки, ценните книги, договорът за наем на сейф, менителничните ефекти, договорът за влог в публичен склад, франчайзингът, факторингът и форфетингът. Както и в първата част, изложението е разчупено с отделни стихове от „Търговскоправна поема“ – част от цикъла правни поеми на проф. Герджиков.

Също може да ви хареса…