-10%

УЧЕБНО ПОСОБИЕ ПО ОСНОВИ НА ЧАСТНОТО ПРАВО. ПОМАГАЛО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

13.50 лв.

Автор : Галина Димитрова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5724-7
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 126
Език : български
Код: 978-954-07-5724-7 Категории: , ,

Описание

Учебното помагало по дисциплината „Основи на частното право“ е предназначено за студентите от неюридическите специалности, изучаващи тази дисциплина. То следва лекционния курс по основи на частното право на специалност „Международни отношения“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Всяка глава се състои от три раздела и съдържа план на съответната тема, въпроси за тестове и казуси. Плановете обхващат и препратки към приложимите нормативни актове с точно посочване на разпоредбите, които е необходимо студентът да усвои. На съответните места са указани и тълкувателни решения на ВКС. Целта на пособието е да подпомогне студентите при усвояването на изучавания материал. То може да бъде използвано и от студенти от специалност „Право“ поради богатия тестови материал и казусите, които съдържа.
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор / 7
Използвани съкращения / 8
ГЛАВА ПЪРВА. ГРАЖДАНСКО ПРАВО (ОБЩА ЧАСТ)
Раздел първи
Планове / 11
Раздел втори
Тестови въпроси / 21
Раздел трети
Казуси / 34
ГЛАВА ВТОРА. ВЕЩНО ПРАВО
Раздел първи
Планове / 40
Раздел втори
Тестови въпроси / 45
Раздел трети
Казуси / 48
ГЛАВА ТРЕТА. ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
Раздел първи
Планове / 53
Раздел втори
Тестови въпроси / 65
Раздел трети
Казуси / 77
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ТЪРГОВСКО ПРАВО
Раздел първи
Планове / 88
Раздел втори
Тестови въпроси / 96
Раздел трети
Казуси / 102
ГЛАВА ПЕТА. СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
Раздел първи
Планове / 104
Раздел втори
Тестови въпроси / 109
Раздел трети
Казуси / 119

Също може да ви хареса…