-10%

Училища, скриптории, библиотеки и знания в България XIII – XIV век . Съчинения в 5 тома Т.4

27.00 лв.

Автор : Васил Гюзелев

Издателство : Захарий Стоянов

ISBN : 9789540908168

Година : 2014

Корица : твърда

Страници : 386

Език : български

Описание

Съдържание

Предисловие към първото издание

Предисловие към второто издание

Предисловие към третото издание

Държава и църква в България от края на XII до края на XIV век

Българското царство — вътрешно състояние и външна политика

Българската църква — уредба, духовенство, църкви и манастири

Църковно-религиозни учения и движения — еретичество и исихазъм

Духовното развитие през зрялото средновековие — обща характеристика

Основни насоки и постижения в изследването на духовната култура на зрялото Средновековие

Понятията „култура“ и „духовна и материална култура“

Основни тенденции в духовното развитие на средновековна България през XIII—XIV в.

Образование и грамотност

Училища и учители

Обучение и неговите степени

Разпространение на грамотността сред различни слоеве от населението

География на книжовността — средища и скриптории

Търново и Света гора

Цариград, Ерусалим, Синай, исихатски обители, влашки и молдовски манастири

Книжовни средища и паметници в различни български краища

Социална функция и разпространение на книгата

Книгописци и поръчители

Библиотеки

Знания за света, човека и историята

Зачатъци на научно-рационалистични познания

Историко-летописно творчество и исторически знания

Заключение

Приложение

Никола Българина — учител по славянска писменост в Дубровник в края на XIV век

Някои чужди писмени свидетелства за среднобългарския език от XIII—XV век

Библиотеката на „Зографския манастир“ през XIII—XV век

Студийният манастир в Цариград и българите през Средновековието

Цени на книги и хартия в средновековна България през XIII—XV век

Съкращения