-10%

Фалшификати на антични и средновековни монети

26.10 лв.

Автор : Иля Прокопов

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4124-6

Година : 2016

Корица : твърда

Страници : 321

Език : български

Описание

Книгата е предназначена за начинаещи колекционери и любители. Целта на автора и издателя е да се създадат условия, подкрепящи превенцията срещу измамите с културни ценности, а в конкретния случай – древни монети, циркулирали по нашите земи. Представени са 144 фалшификата на антични и средновековни монети от различни „ателиета“ в България. От тях 27 са предримски, 112 са римски императорски и провинциални и 5 са средновековни. Илюстративният материал е с много високо качество, а за подобряване на наблюдението са използвани и увеличения. Това е деветата книга по темата за фалшифициране на древни монети и първата, която авторът из-дава на български език. Процесът по подготовка и публикуване протича при големи затруднения от 1992г. до днес. Основната трудност е да се получи достъп до фалшификатите, за да бъдат изучени и документи-рани. От една страна, фалшификаторите и дилърите не са склонни към сътрудничество, а от друга, огромна част от произведените в България фалшификати се изнасят на партиди в чужбина. Изданието ще да бъде полезно също на музейни работници и служители във ведомства и организации с отношение към темата за предотвратяване на пораженията от фалшификатите на културни ценности