Фигури на културата. Фигури на властта

20.00 лв.

Автор : Макс Вебер

Издателство : Критика и хуманизъм

ISBN : 978-954-587-213-6

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 260

Език : български

Описание

Това е първият от три тома ръкописи, представящи Веберовия принос от 1909-1914 г. към замисления от него мащабен проект „Основи на социалната икономика“. Следващите два тома ще бъдат посветени на социология на правото и на т.нар. социална икономика. Достигали до нас през годините като принадлежащи към композирания и озаглавен от Веберовите издатели корпус на „Стопанство и общество“, днес тези ръкописи се публикуват като автономни книги в рамките на Пълни събрани съчинения. В съгласие с тази политика издаваме настоящия том, в който се обсъждат отношенията между видовете общности, стопанството и правото през формиращата сила на политическите общности и през посредническата работа на „културния елит“.

Този том е ценен източник за социолози и социални философи, икономисти, юристи, политолози и историци, важно помагало в курсовете по социология на социалните общности и по други социални и хуманитарни дисциплини.

„Етническата“ чест е специфичната чест на масите, доколкото е достъпна за всеки, който принадлежи към надарената със субективна вяра общност на произхода. А зад всички „етнически“ антагонизми някак съвсем естествено стои идеята за „избран народ“, която е просто еквивалент на „съсловната“ диференциация, преведена в плоскостта на хоризонталното паралелно съществуване, и която дължи популярността си на обстоятелството, че … за нея може да претендира субективно в еднаква степен всеки член на взаимно презиращите се групи. Така етническата антипатия се закачва за всякакви мислими различия в представите за „благопристойност“ и ги превръща в „етнически конвенции“.
Макс Вебер