-20%

Физиология и биохимия на насекомите

16.00 лв.

Автор : Радой Иванов

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9540714753

Година : 2001

Корица : мека

Страници : 264

Език : български

Описание

В книгата е направен опит за съчетаване на знанията от общата физиология и биохимия със специфичните особености на частните направления, каквото е физиологията и биохимията на насекомите, където има елементи от сравнителната и еволюционната физиология и биохимия. В системата от знания физиологията и биохимията на насекомите е интегрален модул от обучението по ентомология.
Разделите „физиология и биохимия на мускулите“ и „Нервна система“ биха били полезни за основна подготовка на студентите от всички специалности в Биологическия факултет.
Целта на този курс е да се положат основите на системни знания от физиологията и биохимията на насекомите, без да се навлиза в дълбочина и с подробности при анализа на физиологичните и биохимичните процеси и механизми. В бъдеще е възможно и необходимо внасяне на допълнителна информация в някои от разделите и тяхното по-добро структуриране.
За улеснение в терминологията и за синтетично структуриране на основни знания по биохимия в отделен раздел е направено въведение в биоорганичната химия, като акцентът е поставен върху обмяната на веществата и някои специфични особености при насекомите.