ФИЛОСОФИЯ НА ТРИАДАТА ДЪРЖАВА ГРАНИЦИ СИГУРНОСТ

25.00 лв.

Автор : Иван Лолев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5782-7
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 334
Език : български

Изчерпан

Описание

Иван Лолев завършва НВУ „Васил Левски” във В. Търново (бакалавър по военно дело и магистър по педагогика) и Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Социология” (магистър). Започва службата си като офицер от Българската армия, след което продължава кариерното си развитие в системата на МВР. Професионалната му експертиза е в областта на граничния контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове. Работил е като началник на смяна и заместник-началник на ГКПП Малко Търново. На 19 май 2005 г. в качеството му на началник на ГКПП Лесово участва заедно с премиерите тогава на Република България (Симеон Сакскобургготски) и на Република Турция (Реджеп Тайип Ердоган) в церемонията по откриването на третия граничен преход на българско-турската държавна граница: ГКПП Лесово – Хамзабейли. С активна преподавателска и научна дейност се занимава от 2014 г. като асистент в катедра „Опазване на обществения ред” при факултет „Полиция” към Академията на МВР. Иван Лолев е доктор в направление „Национална сигурност” и доцент по „Граничен контрол” в катедра „Опазване на обществения ред и граничен контрол” при факултет „Полиция” към Академията на МВР. Член е на Академичния съвет и заместник-декан на факултета (2021–2023). Главният му курс от лекции е в областите: Граничен контрол, Интегрирано управление на европейските граници, Организация на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове, Социология на управлението, геополитиката и геостратегията. Основни публикации: „Гранична контролно-пропускателна дейност в България (1878–1990)” (2015), „Управление на европейските граници” (2018), „Гранични проверки в ЕС и Шенген” (2020), „Гранична контролно-пропускателна дейност в Република България” (2020), „Гранична сигурност: престъпления, свързани с трафика на МПС” (2022).
Монографията на Иван Лолев е посветена на изключително актуална тема – динамиката в отношението между държава, териториална цялост, обозначена от националните граници, и национална сигурност. В неспокойни времена като нашето хората инстинктивно започват да търсят повече сигурност за самите тях на делнично равнище. Така те стигат, дори без да си дават сметка за това, до фундаментални въпроси, далеч надхвърлящи тяхното всекидневие.
Доц. д-р Благовест Георгиев
На триадата държава – граници – сигурност противотежестно стои триадата аномия – провалена държава – несигурност. Авторът коректно утвърждава, че цялата история на човечеството се характеризира с вечното търсене на решение на базовата дилема несигурност – сигурност. Именно защото тя е първооснованието, съдържащо се във всеки индивид и във всяка човешка общност. Едно от фундаменталните последствия при осъзнаването на тази дилема е граничността. Граничността на собствения индивидуален периметър. Границите, очертани от човешкия дом. Границите на общностното поселение. Границите на държавата. Тяхното философско осмисляне от доц. Лолев опира до една съвременна концепция за развитието на цивилизацията въобще.
Доц. д-р Йордан Дойков
СЪДЪРЖАНИЕ
Логиката на държавното строителство  7
За философското асемблиране на държава, граници, сигурност  15
Увод  23
Глава първа
Обществото и държавата в социалната мисъл  33
§ 1. Генезис на държавата  33
§ 2. Правна природа на държавността в условията на Модерността  54
Глава втора
Конститутивни елементи на държавата  89
§ 1. Народ, народност, нация  89
§ 2. Държавна територия  104
§ 3. Държавна власт и суверенитет  117
Глава трета
Сигурност. Институционализация на службите за сигурност 125
§ 1. Представи за сигурността и службите до Модерността 125
§ 2. Сигурност. Видове сигурност  156
Глава четвърта
Държавните граници – геополитическа и географска категория  195
§ 1. Обща теория за границите 195
§ 2. Понятие за държавни граници  203
§ 3. Исторически и геополитически аспекти във формирането на държавните граници  208
Заключение  269
Резюме  279
Резюме на английски език   281
Библиография  283
Приложения  307

Също може да ви хареса…