-20%

ФИНАНСОВО ПРАВО КРАТЪК КУРС КАЗУСИ

20.00 лв.

Автор : Иван Стоянов

Издателство : Сиела

ISBN : 978-954-28-2500-5

Година : 2018

Корица : мека

Страници : 328

Език : български

Изчерпан

Код: 978-954-28-2500-5 Категория:

Описание

Настоящото издание е съкратена версия на учебника по финансово право. То обхваща и изяснява в синтезиран вид всички институти на ФП, както и казуси с решения. Разработените казуси и разгледаните решения на ВАС и на КС, както и предложенията de lege ferenda засилват практическата насоченост на учебника.
Финансовото право съдържа в себе си логическата и сложна връзка между финанси и право. От съчетанието на тези два компонента се получава ново, по-сложно, но и по-богато по съдържание явление. Това е наука за управлението на публичните финанси. Ефективното им управление безспорно е много важно за икономическото и социалното развитие на обществото.
Основанията да се предприеме цялостна реформа на нашето законодателство са, от една страна, преходът към пазарна икономика, и от друга, необходимостта от хармонизация на българското законодателство със законодателството на ЕС.
Познаването на финансовите правни норми и на механизма на тяхното действие е необходимост не само за юристите и икономистите, но и за държавните органи, за всеки предприемач и гражданин. В настоящото издание изцяло е преработена специалната част, като са обособени три раздела: Бюджетно право, Банково дело, Валутно и митническо законодателство. Разработена е нова глава: Мита. Митнически контрол, както и три нови казуса. Учебникът може да се ползва не само от студенти – юристи и икономисти, но и от докторанти, специалисти от практиката и от всички.