Формиране на умения за четене с разбиране и извличане на информация от различни източници чрез обучението по български език и литература в начална училищна възраст

14.00 лв.

Автор : Нели Иванова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-075152-8

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 184

Език : български

Описание

Проф. дпн Нели Иванова е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ по методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен, детска литература и съвременен български език. Автор е на над 250 научни публикации. Научен ръководител на научноизследователски проекти и на успешно защитили дисертациите си докторанти.

В контекста на анализа на резултатите от международните изследвания на постиженията по четене на учениците PIRLS и PISA в книгата са предложени конкретни педагогически технологии, методически инструментариум и когнитивни стратегии за формиране на умения у учениците в начална училищна възраст за четене с разбиране и за извличане на информация от различни източници на хартиен или електронен носител.

Книгата е предназначена за студенти от педагогическите специалности, за начални учители и учители по български език и литература, експерти, докторанти и преподаватели във висши училища и за интересуващите се от проблемите на образованието.

Също може да ви хареса…