-10%

Фразеологичните единици в медийната реч – лингвостилистичен прочит на спортната журналистика

16.20 лв.

Автор : Славка Петрова

Издателство : ИК Феномен

ISBN : 9789545491160

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 258

Език : български

Изчерпан

Описание

В настоящото изследване се обръща внимание на лингвистичните средства за манипулация , т.е. на семантичната и формалната . Предмет на проучване са типичните особености , семантиката и стилистичната функция на устойчивите словосъчетания , образувани от две или повече думи , използвани в процеса на журналистическата реч в готов вид , по – конкретно фраземиката на спортната и политическата журналистика – образни и емоционално богати езикови средства , придаващи на изказа яркост и експресивност .