-10%

Халколитната Цивилизация Варна

18.00 лв.

Автор : Светлозар Попов
Издателство : Данграфик
ISBN : 9789549418729
Година : 2014
Корица : мека
Страници : 330
Език : български

Описание

В своята книга Светлозар Попов разглежда резултатите от проучванията за Варненския некропол, които разкриват различни аспекти от живота на древното общество и дават представа за обществено-икономическите отношения в него, като прави опит да отговори на няколко дискусионни въпроси. Най-важният от тях е доколко това общество удовлетворява общоприетите критерии за наличието на цивилизация, какви са предпоставките за нейната поява и разцвет по нашите земи, основните й характеристики, причините за нейния упадък. В процеса на това изследване са използвани публикациите на утвърдени българки и чужди археолози, етнографи, антрополози, както и запазените в народната памет сведения за древната епоха в сборника „Веда словена“ и „Джагфар тарихи“ и „Сказание за дъщерята на хана“.
Идеята е книгата да пресъздаде една по-цялостна картина за събитията през праисторическия период, свързани със зараждането на металургията – добиването на мед и злато, обработката им за производство на предмети за бита, украшения и др., търговията с тях. Специално внимание е отделено на солодобива край Провадия като важен фактор за развитието на древното общество. Свързан с него е въпросът за морския характер на Цивилизация Варна, като задължително условие за осъществяването на търговските отношения с близки и далечни народи. Книгата разширява и обогатява представите ни за Черноморската Цивилизация Варна, появила се по нашите земи преди повече от 6 000 години, за посланията на нейното общество към нашето съвремие.

Също може да ви хареса…