Херменевтика на Стария Завет

15.00 лв.

Автор : Николай Шиваров

Издателство : Нов Български Университет

ISBN : 954-535-299-X

Година : 2010

Корица : мека

Страници : 414

Език : български

Описание

Книгата разкрива смисъла на старозаветните текстове. Уводът запознава с понятието и предмета на херменевтиката и отношението й с екзегетиката. Първата част „Ноематика“ запознава с понятията — буквален и тайнствен смисъл, с фигурите — метафора, метонимия, синекдоха, хипербола, литота, алегория, антропоморфизъм, предобраз, символ, с литературните жанрове в Стария Завет (слово, проповед, сказание, притчи, песни и др.). Втората част „Евристика“ въвежда в тълкувателния процес и тълкувателните методи. Третата част „Профористика“ предлага описание на литературните форми и представя опита от почти три хилядолетия тълкуване.