-10%

ХРИСТИЯНСТВО И ЛИТЕРАТУРА. ФИГУРИ НА (НЕ)БЛАГОРОДНОТО

19.80 лв.

Автор : Калин Михайлов
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5726-1
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 262
Език : български

Описание

 Калин Михайлов  насочва нашето внимание към отношението между християнството и художествената литература, този път в светлината на проблема за благородното и неблагородното във времепространствата на романа и разказа. За да достигне до сърцевината на проблема, изследователят ни превежда през различни географски ширини и ни конфронтира с герои от многообразни художест­вени светове, а понякога очертава пред нас и фигурите на техните създатели. В крайна сметка пред очите на въвлечения в литературоведското пътешествие читател се срещат „лице в лице“ не само преданието на благородството и преданието на низостта, но също така вертикалното и хоризонталното измерение на човешкото битие, литературата и животът, времето и вечността.
Калин Михайлов е литературовед, есеист и поет, преподавател по западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на три литературоведски книги, една от които излиза и на френски език в авторитетното издателство Lettres Modernes Minard през 2011 г. През периода 2012-2014 г. е лектор по български език и култура в Универ­ситета на Саарланд, Германия.
СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение / 7
 1. Фигури на (не)благородното в европейския роман / 31
 2. Романът и кодексът на странстващото рицарство / 33
1.1. Преданието на благородството vs преданието на низостта (А. Мандзони, В. Юго, М. де Сервантес, О. дьо Балзак, Ф. Достоевски, А. Камю, Ж. Бернанос, Т. Юджел, Ф. Ривърс) / 33
1.2. Лейстър, Растиняк, Жан Валжан – трима герои, една дилема / 56
 1. Самодостатъчност и/или Провидение (Ж. Верн и Д. Дефо) / 71
 2. „Островът“ на дневника / 88
3.1. Роман и дневник: да пишеш или да живееш (А. Франк, Д. Дефо, В. Юго, Ж. Бернанос, Х. К. Андерсен) / 90
3.2. Дневникът в търсене на трансцендентната красота (Ал. Шмеман, Ф. Достоевски, Ж. Бернанос) / 104
 1. Героят утопия и героят хетеротопия (Ф. Достоевски, Дж. Суифт, Дж. Оруел, Ж. Верн, А. Ранд, Ч. Милош) / 121
 2. Вместването на немислимото и отвъд него / 138
5.1. (Не)възможното отечество на езика (К. В. Георгиу и Данте) / 139
5.2. На предела на човешкото (не)достойнство (К. В. Георгиу и ние) / 152
 1. П(р)ориви към благородното в българската белетристика / 161
 2. Назад към класиката / 165
1.1. Два благородни характера, осветени отблизо: Е. Пелин на Зм. Горянин, Й. Йовков на Сп. Казанджиев / 165
1.2. Природа и религия при Е. Пелин и Й. Йовков / 177
 1. Отново за преданието на благородството / 201
2.1. „Под манастирската лоза“ на Е. Пелин vs „Лъх от тих вятър“ на Я. Михайлов / 201
2.2. Незаобиколимата лястовица: Й. Йовков и Д. Енев / 211
Заключение / 221
Приложения / 227
 1. Провиденциалното измерение в романа „Тайнственият остров“ на Жул Верн и в българските му преводи / 229
 2. Дневникът като роман („Към невидимото“ от Жюлиен Грийн) / 240
Цитирана литература / 248

Също може да ви хареса…