Художественият метал на българското ханство на Дунав (7-9 век)

48.00 лв.

Автор : Станислав Станилов

Издателство : Класика и стил

ISBN : 978-954-327-012-5

Година : 2006

Корица : твърда

Страници : 366

Език : български , немски

Описание

Публикуваната тук на немски и български език монография на Станислав Станилов представя на читателя една особена група находки: предмети от благородни и цветни метали, които дават един напълно нов поглед върху културните и историческите процеси на Долния Дунав. Много от представените находки произхождат от частни колекции, за които може да има различни мнения. От чисто научна гледна точка обаче ситуацията е еднозначна. Доколкото находките не се откъсват от археологическия контекст (както например при иманярските разкопки) и доколкото произходът е стриктно документиран, частните колекции също могат да бъдат важен исторически архив за модерното изследване.

Чрез точната графична или фотографска документация на обработваните от него предмети Станилов полага здрава основа за бъдещите изследвания. Същевременно обаче той се стреми в анализа на предметите да отиде толкова далеч, колкото е възможно днес. Извършва технически, а където е възможно – и химически изследвания и по този начин може да реконструира процеса на производство на всеки обект. И тъй като точно при производството на украшения се проявява ценностната система на едно общество, ние получаваме възможността – допълвайки традиционните антикварни изследвания – да се запознаем с мисленето и търсенията на това общество. Историческите заключения, които авторът извежда накрая, се базират на всички наблюдения върху находките и на другите изводи, с които разполага изследователят на Ранното средновековие.