Цар Иван Асен II (1218 – 1241)

30.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Фондация Българско историческо наследство

ISBN : 978-954-853-630-1

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 291

Език : български

Описание

ПРЕДГОВОР

На 29 и 30 ноември 2018 г. в Големия салон на Института за исторически изследвания към Българската академия на науките бе проведена международна научна конференция по случай 800-годишнината от възцаряването на Иван Асен II (1218-1241) под надслов: „Цар на българи и гърци“. Нейният Организационен комитет включваше в състава си следните български историци: акад. Васил Гюзелев, проф. дин Ани Данчева-Василева, проф. дин Илия Г. Илиев, проф. дин 11стър Ангелов, доц. д-р Александър Николов, доц. д-р Даниел Вачков и гл.ас. д-р Кирил Ненов. В програмата на събитието взеха участие 36 учени медиевис-ти от България, Гърция, Италия и Сърбия. Изнесените от тях доклади, посветени на политическия, обществения и културния живот на Българското царство по времето на Иван Асен II, предизвикаха голям интерес и оживена дискусия сред участниците. Настоящият сборник съдържа значителна част от представените на конференцията изследвания. Съставителите изразяват надежда, че публикуваните тук текстове ще съдействат за обогатяване на информацията, представите и концепциите за Иван-Асеневото царуване и за мястото на България тогава в историята на Балканите и Европа.
София, 9март 2019 г.Съставителите

****

Съдържание

Предговор

Пленарни доклади

Васил Гюзелев
Цар Иван Асен II (1218-1241) в изследванията и изворите за личността и управлението му (състояние и предстоящи задачи)

Ани Данчева-Василева
Цар Иван II Асен (1218-1241) и латинските константинополски императори

Илия Г. Илиев
Бележки върху църковната политика на цар Иван II Асен

Vlada Stankovic
John II Asen (1218-1241), the importance of being Roman, and the battle for dominance over Southeast Europe

Извори

Иван Йорданов
Златният печат на цар Иван Асен II (1218-1241)

Женя Жекова
Монетосеченето на първите Асеневци – акт на необходимост или пропаганда на идеи

Тенчо Попов
Две монети на цар Йоан II Асен с деспот Мануил Комнин Дука и деспот Михаил II Дука – извор за историята на Солун и Епир след 1230 г.

Dragoljub Marjanovic-Radovan Pilipovic
Serbian lands in the Tarnovo Inscription of the Bulgarian emperor Ivan Asen II

Петър Ангелов
Наименованията на византийците в старобългарската литература

Бойка Мирчева
Едно произведение от епохата на цар Йоан-Асен II – Успение Кирилово

Елена Костова
България, Босна и Рагуза: дубровнишкият модел м уреждането на двустранните взаимоотношения

Деница Петрова
Византийска кратка хроника, съдържаща бележка за възстановяването на Българската патриаршия през 1235 г.

Бесела Станкова
Образът и легитимността на цар Йоан II Асен в средновековните български текстове

Силвия Аризанова
Облеклото на средновековните български царе в края на XII-XIV век

Изследвания

Francesco DallAguo
Turnovo 1218: coronation or usurpation ?

Сашка Георгиева
Брачната дипломация на Йоан II Асен

Александър Николов
Цap Йоан Асен II и „монголският ужас“

Кирил Павликянов
Светата гора Атон по времето на българския цар Иван Асен II

Elena Gkartzonika
Fragmented traces of Ivan Asen lis convergent and divergent policies: A historiographic and economic approach to the status of the Second Bulgarian Tsardom

Владимир Ангелов
Няколко случая на знатни пленници при управлението на първите Асеневци

Бистра Николова
Църковните събори на тринадесето столетие

Снежана Ракова
Иван Асен II и идеята за Българското царство в светлината на новите изследвания 267

Abstracts
Използвани съкращения