Цветни картини от Древен Рим: мозайки от Капитолийските музеи/ Visioni colorate Dell`antica Roma: mosaici dai Musei Capitolini

20.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Национален археологически институт с музей – БАН

ISBN : 978-954-9472-75-2

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 142

Език : български

Код: 978-954-9472-75-2 Категории: , , ,

Описание

Настоящата забележителна изложба, организирана от Италианския културен институт в София в сътрудничество с Националния археологически институт с музей в София и Капитолийските музеи в Рим, има особено значение поради момента и мястото, избрани за реализирането й тук в София. Преди 140 години Италия е сред първите държави, които признават току-що освободилата се България и установяват дипломатически отношения с нея. Тази знаменателна годишнина е повод отново да изтъкнем нашите отлични двустранни отношения и да подчертаем техните дълбоки корени във времето.

С изложените мозайки се връщаме назад към императорския период на римската цивилизация – преди повече от две хиляди години, в епохата на Сердика (името на София в рамките на Римската империя) и Филипопол (днешен Пловдив), когато търговските и културни отношения между двете страни процъфтявали. Затова и избраното за изложбата място има специално значение – Националният археологически музей в София е престижна българска институция, която грижливо пази много съкровища от историческото минало на страната. Той предоставя идеалната сцена, с помощта на която да добием представа за римското наследство в България още от I в. сл.Хр. – с всички пътища и водопроводи из цялата й съвременна територия. Освен това Сердика толкова силно очарова император Константин Велики, че той изявява желание да премести тук столицата на Импепията.

****

Questa importante mostra organiz-zata dall’Istituto Italiano di Cultura a Sofia in collaborazione con il Museo Acheologico Nazionale е i Musei Capitolini di Roma, ha un significato particolare legato al momento е al luogo scelto per la sua realizzazione qui a Sofia.

Infatti 140 anni fa 1’Italia fu uno dei primi Paesi a riconoscere е stabilire relazioni ufficiali con la Bulgaria, appena liberata. II significativo anniversario ci permette di ribadire gli eccellenti rapporti bilaterali ed evidenziarne le profonde radici nel tempo.

Con i mosaici esposti, viaggiamo indietro nel periodo imperiale della Civilta romana, oltre 2000 anni fa, ai tempi di Serdika (nome di Sofia nell’Impero Romano) е di Filippopolis l antica Plovdiv), quando erano fio-renti i rapporti commerciali е culturali fra i due Paesi.

Da qui il particolare significato anche del luogo scelto per l’esposizione: il Museo Archeologico Nazionale, prestigiosa istituzione bulgara, attenta custode di tante ricchezze del patrimo-nio storico del Paese. Scenario perfetto per darci un’idea dell’eredita romana presente in Bulgaria sin dal I sec. d.C, con strade ed acquedotti su tutto il territorio. Serdika affascino talmente ‘. Imperatore Costantino il Grande da voler trasferire qui la capitale dell’Im-pero.