Цивилизацията на средновековния Запад

100.00 лв.

Автор : Жак Льо Гоф

Издателство : Агата – А

ISBN : 954-540-010-2

Година : 1999

Корица : твърда

Страници : 624

Език : български

Изчерпан

Описание

Съдържание

Ив. Божилов. Жак Льо Гоф и неговата „Цивилизация на средновековния Запад“

Въведение

Част първа. Историческа еволюция

Глава I. Установяването на варварите (V—VII в.)

Глава II. Опитът за германска организация (VIII—X в.)

Глава III. Формирането на християнския свят (XI—XIII в.)

Глава IV. Кризата на християнския свят (XIV—XV в.)

Част втора. Средновековната цивилизация

Глава V. Генезис (V—IX в.)

Глава VI. Пространствени и времеви структури (X—XIII в.)

Глава VII. Материалният живот (X—XIII в.)

Глава IX. Мислене, чувствителност, форми на поведение (X—XIII в.)

Епилог. Неизменности и новости

Хронологични таблици

Речник на термините, имената и означенията

Исторически атлас

Библиография

Списък на илюстрациите