-10%

Циганите евангелисти в България

13.50 лв.

Автор : Магдалена Славкова

Издателство : Парадигма

ISBN : 9789543260683

Година : 2007

Корица : мека

Страници : 374

Език : български

Описание

Магдалена Славкова е научен сътрудник в Етнографския институт с музей, Българска академия на науките. Завършва специалност „Етнология“ в СУ „Свети Климент Охридски“ през 2002 г., а след това е докторант в Секция „Балканска етнология“ в Етнографския институт с музей. Защитава докторска степен с дисертация на тема „Циганите евангелисти в България“. През 2007 г. е удостоена с почетната награда за млад учен на циганологичното английско списание „Romani Studies“. Книгата „Циганите евангелисти в България“ е посветена на проблемите за евангелизацията сред ромите в България. След 1989 г. се появи необходимостта от задълбочено научно изследване, в което да се опишат и анализират тенденциите, да се покаже обществената значимост на явлението цигани да се покръстват в името на Исус Христос. Монографията е адресирана към широк кръг читатели. Основната ми цел е да представя покръстените цигани реални – такива, каквито са с предимствата и недостатъците им като всички останали хора.