Църква и идентичност на Балканите . Българската екзархия и Вардарска Македония до края на Втората световна война

20.00 лв.

Автор : Горан Благоев

Издателство : Парадигма

ISBN : 978-954-326-428-5

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 392

Език : български

Изчерпан

Описание

Монографията на Горан Благоев е посветена на един важен за нашата хуманистаристика проблем – отстояването и оспорването на българската идентичност в Македония. Авторът насочва вниманието ни към болезнени за нас, българите, моменти от историята на Българското пространство, познато ни като Вардарска Македония, като се позовава и на неизвестни досега извори. Той парадигматизира темата, излагайки събития, факти и обстоятелства, и така ни връща към родовата национална памет за истини, които трябва да помним, но отдавна сме забравили. Македония!

Доц. д-р Дилян Николчев,
богослов и преподавател по канонично право

Съдържание :

ВЪВЕДЕНИЕ

Първа глава
„В цяла Македония болшинството е българско.“
Архиепископията на Охрид и цяла България – легитимация за културната идентичност на населението в Македонските земи (1018–1877 г.)
„Пресветият архиепископ на България“
Македонските българи и борбите за църковна независимост. Идеята за възстановяване на Охридската архиепископия/патриаршия
Македонските земи в диоцеза на Българската екзархия от 1870 до 1877 г.

Втора глава
„Добитото с насилие не е трайно.“
Оспорвани пространства. Македонските диоцези на Българската екзархия от Освобождението до края на Първата световна война
Трудният път на консолидацията (1878–1912 г.)
„Освобождението“, което донесе ново робство. Прогонване на българските митрополити от Македония (1912–1913 г.)
Краткотрайна радост. Възстановяването на екзархийските епархии в Македония през I световна война (1915–1918 г.)

Трета глава
„Премини в Македония и ни помогни!“
Епархиите във Вардарска Македония под сръбска власт и застъпничеството на Българската екзархия (1918–1941 г.)
Продадените епархии
Асимилация под купола на храма – Вардарска Македония като „Южна Сърбия“
Петициите, единствената надежда за справедливост
„Когато пастирите влизат в дружба с вълците“

Четвърта глава
„Бог да не отнеме милостта си от народа и Църквата ни“ Краткотрайното обединение (1941–1944 г.)
Канонически мерки за възстановяване ведомството на Българската църква
Проблемите никога не свършват
Екзархийският клир и „другите“
Църквата в подкрепа на националната и културна идентичност
Отново разделени – българското свещенство в италианската окупационна област
Резултатът от един безплоден спор: епархиите в Македония без титулярни митрополити
Разруха и спасение. Краят на българската църковна власт във Вардарска Македония

Вместо послеслов
Краят на Екзархията като общобългарска институция и политическото начало на Църквата в Македония

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ
ПРИЕТИ СЪКРАЩЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРА
СПИСЪК ИЛЮСТРАЦИИ
ИЛЮСТРАЦИИ