-10%

Частноправни последици от недействителността на сделките

22.50 лв.

Автор : Ивайло Кънев

Издателство : Нова звезда

ISBN : 9786191981557

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 324

Език : български

 

Описание

Книгата притежава не само теоретично знание, но и практическа насоченост. Настоящият труд е предназначен за широк кръг от читатели – съдии, адвокати, нотариуси, юрисконсулти, научни работници и студенти по право, както и за всички практикуващи юристи с подчертан интерес към гражданското право.

В книгата е направен анализ на частноправните последици от недействителността на сделките. Изследвана е същността на правното явление. Подробно са разгледани отделните видове частноправни последици от нищожните и унищожаемите (респ. унищожените) сделки. Направен е задълбочен преглед и анализ на релевантната съдебна практика по граждански и търговски дела на отделни състави на ВС и ВКС. В книгата са разгледани и множество съдебни актове на районни, окръжни и апелативни съдилища, както и решения на АС при БТПП. Направени са предложения de lege ferenda за усъвършенстване на българското законодателство.

Също може да ви хареса…