-10%

Четвъртото колело

10.80 лв.

Автор : Николай Матев

Издателство : Абагар

ISBN : 9786191682669

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 224

Език : български

Описание

Риторичните въпроси по търговската етика и морал на Николай Матев

С езика на достъпното бизнес познание книгата води през нравствените дебри на българската търговска действителност с откровеността на преживяното от първо лице.

Николай Матев е завършил Международни икономически отношения в Полша. Работи четиридесет години в областта на международната търговия с потребителски стоки. Инициатор на браншови търговски асоциации. Консултант по организация и техника на търговската дейност и технология на търговските сделки. Автор на книгата „За търговията с думи прости“ (2010 г.), обучителни методики и специализирани статии.

Търговската етика със своя морал е основна част от визията и съдържанието на приложната етика. Тя е равностойна производителна сила в търговския процес. Приема се за една от четирите опорни точки на модела за развитие на търговската компания.

Ако бъде възприета като куратор на етическия й етос и връзките и с останалите участници на пазара, пряката социална среда и обществото като цяло, тя се превръща в една от задължителните причини за вододела между две коренно различни по стойност и възможности групи стопански обекти. Тя е един от най-важните критерии първата от тях да бъде определена като професионална.

В качеството и на интердисциплинарна наука, за да бъде успешна и полезна за адресатите си, следва да бъде изучавана заедно, а не поотделно от философи и икономисти.