-10%

ЧИТАТЕЛИ В ТЕКСТА

22.50 лв.

Автор : съставител Александър Кьосев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5613-4
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 320
Език : български

Описание

„Читатели в текста“ е екипно изследване, посветено на начина, по който съвременната българска литература изгражда образ на своя читател и прави опит да контролира и насочва читателското поведение на публиките. Не става дума непременно за конкретни адресати, за които авторът си е мислел съзнателно и целенасочено, нито за маркетингово определена целева група от читатели – купувачи на книги, а за казаното по-горе – онова, което литературната теория нарича „имплицитен читател“.
СЪДЪРЖАНИЕ
Александър Кьосев, Дарин Тенев, Филип Стоилов
Как да четем читателя?
Методологически инструмент за изследване
на читателя в съвременната българска литература …………………………… 7
Богдана Паскалева
Имплицитният читател между
литературно-историческия наратив и поп културата
Кризата на литературната история:
„Една и съща нощ“ от Христо Карастоянов ……………………………………… 22
От телевизора към текста:
„Скарлет + Иво = ВНЛ“ от Иво Сиромахов ……………………………………….. 38
Имплицитните граници на публицистичния
текст „Хванаха убиеца на Виктория, но дали
изобщо осъзнаха проблема“ от Александър Симов ……………………………… 56
Райко Байчев
Между хипнозата и облаците
Литературен сеанс и духовна профилактика
в „Повече от любов“ от Радослав Гизгинджиев ………………………………….. 68
„Мярата за всяка дума“ в „Небесно“ от Георги Господинов ………………… 76
„По следите на едно изгубено
поколение“: Тотални генерализации ……………………………………………………..82
Филип Стоилов
Съвременният български читател –
осъден, оправдан, заблуден
Увод …………………………………………………………………………………………………… 90
Апокалипсис и публицистика:
„Ръмженето на хората“ на Мартин Карбовски …………………………………. 92
Историята като литературен разказ –
ред и безредие: „Чамкория“ на Милен Русков …………………………………….. 105
Еросът – мит и роман: „Пиафè“ на Недялко Славов …………………………. 120
Катерина Кокинова
Реалността на фикцията и риалитито на четивото
Високият сън ……………………………………………………………………………………. 133
Ниската топка? ……………………………………………………………………………….. 142
Свирене на новини ……………………………………………………………………………. 145
Александър Кьосев
Четива за умерени патриоти и ерудирани
глобалисти в рамките на (жанровия) закон
Отечеството на жанра: Имплицитният читател
в „Каменната стая“ на Николай Пенчев: мистерии,
геополитика, школски патриотизъм и радостна публика ………………….. 149
Разпадащото се халище: Читателят в
текста на романа „Хавра“ от Захари Карабашлиев ………………………….. 163
Дарин Тенев
Скритите предпоставки, или как литературата
намира по-умни читатели от тези, които търси
Имплицитният читател в сборник с разкази на ужаса …………………….. 201
Имплицитният читател и поезията на прозата ……………………………… 213
Имплицитният читател в един публицистичен текст ……………………. 224
Бойко Пенчев
Идеологии на българското
Имплицитният читател в романите „Светата кръв“
на Антон Баев и „Войната на буквите“ на Людмила Филипова …………….. 233
Александър Кьосев
Заключение
Свободни индивиди, жанрови
патриоти и ядосан Народ от махалата ……………………………………………. 262
Резюмета на български език ……………………………………………………………. 298
Summaries in English…………………………………………………………………………… 308
За авторите………………………………………………………………………………………. 316
About the Authors ……………………………………………………………………………….. 318

Също може да ви хареса…