Членство в адвокатско дружество

21.00 лв.

Автор : Ценимир Братоев

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542814436

Година : 2014

Корица : мека

Страници : 408

Език : български

Изчерпан

Код: 9789542814436 Категория:

Описание

Книгата разглежда безспорно интересните и нови за българската действителност въпроси на членството в адвокатско дружество.

От приемането в средата на  2004 година на първата у нас по-разгърната уредба на правните форми на съвместно упражняване на адвокатска дейност, това е единственото цялостно изследване на проблемите, които практиката на адвокатите и несъвършенствата на нормативната уредба поставят. Анализирани са юридическите условия за придобиване на членство в адвокатско дружество, правата на съдружниците адвокати, техните задължения като членове на дружеството и прекратяването на членството. Специално внимание е обърнато на влиянието на членството в адвокатско дружество върху нормативноустановените и доразвити в практиката основни професионални права и задължения на адвокатите, предложени са решения на проблемите, които празнините и неточностите в нормативната уредба създават при съвместно упражняване на адвокатска дейност в адвокатско дружество. Представено е адвокатското дружество като нова дружествена форма – юридическо лице, предимствата на съвместното упражняване на адвокатска дейност, както и нейното развитието у нас и в други страни.

Книгата би представлявала интерес за практикуващи юристи, учени и студенти по право.